A patulula ombeka yoomboloto momudhingloko gwe

27 June 2018 | Local News

Omwedhi nguka, Ewi lyaNooli olya yi moonkundathana naBenjamin Elago Mbandeka (46), ngoka e li woo omulongiskola keithano, na okwa hokolola shoka she mu nana nokumuhwahwameka opo a ninge ombeka yemwene.

Mbandeka okwa popi kutya ombeka ye oya patulula omiyelo momasiku 12 gaMaalitsa nuumvo.

Okwa popi kutya okwa kala a hala okukala a yooloka nokugandja koshigwana she, oshilandomwa shoka tashi gandja uuwanawa koshigwana ashihe.

“Ngele owa yi momikunda, aantu ayehe oya hala owala okuninga uundingosho, ihe ngame ondiilombwele kutya ngele onda hala okuninga ongeshefa nena otayi ka kala ya yooloka na otayi kala oshinima shoka aantu yopomukunda nopomidhingoloko dhopuushinda, itaya vulu okukala kaye na na ohaya ende iinano iile, okukonga oshinima shoka.”

“Shoka osho sha e ta opo ndi tokole opo ndi totepo ombeka, molwaashoka aantu aluhe ohaya kala ya pumbwa oomboloto na ohaya longitha iimaliwa oyindji mokuya kOshikuku opo ya ka lande omboloto. Ondi wete kutya onda ningitha onkalamwenyo ompu momudhingoloko gwandje.”

Mbandeka oku na aaniilonga ye li yaali, mboka haya teleke oomboloto dhi li pe 140 mesiku. Oomboloto ndhoka ohadhi landithilwa okuza pegumbo lye, na ohaya ende woo nomidhingoloko taya landitha.

“Elalakano lyandje okukwashilipaleka kutya aantu yomOmagalanga nomikunda dhopuushinda otaya landa omboloto yongushu kondando yi li pevi,” Mbandeka a popi.

Okwa popi kutya oomboloto ndhoka ohadhi landwa po mesiku limwe adhihe, na ihaya kala noomboloto dhesiku lya pita.

Aantu ohaya landa omihi dhoomboloto dha thika pundatu opo ya vule okupalutha oofamili dhawo nelanditho ndyoka otali londo pombanda. Gumwe gwomaaniilonga ye okwa popi kutya oku na ontseyo yoomvula 40 na oha teleke oomboloto dhongushu. Pethimbo Ewi lyaNooli lya talele po ombeka yaMbendeka, Kaunambili Mushiki, omunamukunda okwa li a yi a kalande omboloto, na okwa popi kutya okwa pandula noonkondo Mbendeka omolwa ongeshefa ye ndjoka.

“Otwa li hatu yi kOshikuku opo tu ka lande omboloto na ohatu longitha ooN$20 molweendo, ihe ngashiingeyi otatu zi owala momagumbo nokuya tu lande oomboloto dhetu. Ngashiingeyi otatu hupitha ooN$20 ndhoka twa li hatu londo nadho oolefa na otatu dhi landa po oomboloto. Otwa pandula noonkondo shoka Mbandeka a ningi.”

Mbandeka okwa popi kutya elalakano lye okuyambulapo ongeshefa ye, nokukala ta landitha oomboloto momwaalu omunene moshitopolwa she.

Okwa popi kutya aantu oya pumbwa okunkondopekwa opo ya vule okulonga oondya nokukondjitha oluhepo nokwaahena iilonga.

“Ngele andola onda mono eshina lyokuninga oomboloto odhindji poshikando, otandi kutu miilonga aantu oyendji nomomukalo ngoka otatu kondjitha oluhepo moshilongo.”

Omunangeshefa ngoka okwa popi kutya oku na elalakano opo monakuyiwa a vule okukala ta teleke oomboloto nokulanditha kooskola niiputudhilo yilwe yepangelo.

Okwa tsu omukumo AaNamibia ya kale taya nongonona nokweeta po omadhilaadhilo omawanawa, yo taya kala woo ye na omukumo opo omadhilaadhilo gawo ga kale oondungethaneko ombwaanawa.

KENYA KAMBOWE

Similar News

 

Baking bread for his community

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

A man from Omagalanga village in the Omusati Region has opened a bakery at his homestead where he sells bread to members of the community.This...

Donkey problems at Okahao remain

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Stray livestock, especially donkeys from nearby villages, remain one of the biggest challenges at the town of Okahao in the Omusati Region.Livestock grazing on town...

Eteyo ewanawa komunafaalama gomOhangwena

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Konima yomweedhi mbali dhapiti, Ewi lyaNooli olya li lyapititha onkundana kombinga yomuniilonga nale gwaNamdeb ngoka a ningi omunafaalama okuudha. Omunafaalama ngoka okwa tsu...

Booze the number one factor in crime

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Oshikoto regional governor Henok Kankoshi says alcohol abuse is one of the main factors that lead to crime in the region.Kankoshi said in his State...

Fed up with illegal sand mining

1 month - 30 May 2018 | Local News

Northern communities are fed up with sand mining in their areas without their consent by companies that do not have mining licences, and they want...

Reaching out to Tsumkwe

1 month - 30 May 2018 | Local News

The division of marginalised communities in the office of the vice-president has commended the wife of a former Namibian diplomat to Malaysia, Maria Shikongo, for...

Kavango West 99.99% rural

1 month - 30 May 2018 | Local News

Kavango West governor Sirkka Ausiku says her region, which was created about five years ago, is still predominantly rural and undeveloped.Ausiku made the remark during...

Smugglers run riot along northern border

2 months ago - 25 April 2018 | Local News

Police officers stationed along the Angola-Namibia border are finding it difficult to exercise their duties effectively, because of the absence of a border fence on...

Omatando far from formalisation

2 months ago - 25 April 2018 | Local News

Negotiations between Omatando residents and the Ongwediva Town Council, aimed at paving the way for the formalisation of the area have not yet kicked off.Omatando...

Okatyali welcomes good rain

2 months ago - 25 April 2018 | Local News

Farmers at Okatyali in the Oshana Region are heaving a sigh of relief as green grass begins to cover the area and the prolonged drought...

Latest News

Donkey problems at Okahao remain

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Stray livestock, especially donkeys from nearby villages, remain one of the biggest challenges at the town of Okahao in the Omusati Region.Livestock grazing on town...

Bumper mahangu harvest for female...

3 weeks ago - 27 June 2018 | Agriculture

After investing much of her time and money in her farm at Oupili village in the Ohangwena Region, Anna-Nora Lameck (61) has achieved her goal...

Eteyo ewanawa komunafaalama gomOhangwena

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Konima yomweedhi mbali dhapiti, Ewi lyaNooli olya li lyapititha onkundana kombinga yomuniilonga nale gwaNamdeb ngoka a ningi omunafaalama okuudha. Omunafaalama ngoka okwa tsu...

A patulula ombeka yoomboloto momudhingloko...

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Omwedhi nguka, Ewi lyaNooli olya yi moonkundathana naBenjamin Elago Mbandeka (46), ngoka e li woo omulongiskola keithano, na okwa hokolola shoka she mu nana nokumuhwahwameka...

Booze the number one factor...

3 weeks ago - 27 June 2018 | Local News

Oshikoto regional governor Henok Kankoshi says alcohol abuse is one of the main factors that lead to crime in the region.Kankoshi said in his State...

Ogongo expects a bumper rice...

3 weeks ago - 27 June 2018 | Agriculture

The University of Namibia's (Unam) Ogongo Campus in the Omusati Region plans to host its annual rice harvest festival tomorrow.The festival is aimed at familiarising...

Komo Academy: A learning hub...

3 weeks ago - 27 June 2018 | Education

A former mathematics and science teacher has established a centre where fulltime and part-time Junior Secondary Certificate (JSC) and Namibia Senior Secondary Certificate Ordinary Level...

Onamatanga sport event around the...

3 weeks ago - 27 June 2018 | Sports

The organisers of the annual Onamatanga traditional sport event are looking for corporate sponsors to join Kambwa Trading and auditor-general Junias Etuna Kandjeke in hosting...

Community team in need

3 weeks ago - 27 June 2018 | Sports

A community football team based at Ongwediva in the Oshana Region, which is developing young football players, is in dire need of funding and donations...

Load More