Local News

Mayola gwaNdangwa ta kondjitha uuyogoki

3 weeks ago - 28 March 2018 | Local News

Mayola Paavo Amwele okwa lopotwa a longitha oshimaliwa sha thika pooN$12 400 muule womasiku gatatu mewapaleko lyondoolopa yawo, ta yambidhidhwa kongundu yaayiyambi ya za mehangano lye. Enenedhilaadhilo lye okukalekapo uuyogoki mondoolopa nokuyanda etaandelo lyomikithi ngaashi...

Dundee ploughs back N$19m

1 month - 28 February 2018 | Local News

Dundee Precious Metals Tsumeb, through its community trust, continues to plough back into the Tsumeb community and other towns in Namibia, and to date has spent over N$19 million on various projects.Established in 2010, the...

Dhi yaluleni omanga inamu dhi dhipaga

1 month - 28 February 2018 | Local News

Iizemo yomakonaakono ga ningwa kehangano ndyoka lya pewa oshinakugwanithwa kehangano lyaChina ndyoka lya hala okuninga okatomeno koondoongi mOutjo, oya holola nompumbwe onene yeningo lyomayalulo goondoongi moshilongo oshowo omukundu tagu ka etithwa moshilongo kongeshefa yelanditho...

Mixed feelings about new Omuthiya market

2 months ago - 31 January 2018 | Local News

A plan by the Omuthiya town council to establish a new open market has been received with mixed reactions by vendors operating from the current open market.Some of the vendors believe they need a new...

Tutaleni dreams of being a radio presenter

2 months ago - 31 January 2018 | Local News

A young woman from Nkurenkuru in Kavango West, who has overcome a number of challenges including a fire that nearly killed her, is determined to become a radio presenter.Ewi lyaNooli this month caught up with...

Onelago United commended for cleaning up

2 months ago - 31 January 2018 | Local News

The Oshana regional councillor for Ondangwa Rural Constituency, Kawishiweni Abraham, has commended the Oshana Second Division football team Onelago United for their clean-up campaign at...

Staying safe this holiday

4 months ago - 29 November 2017 | Local News

Members of the public are urged to be vigilant during the festive season to avoid falling victim to crime.The Motor Accident Fund (MVA Fund) pleads...

Oniipa trains community

4 months ago - 29 November 2017 | Local News

The Oniipa Town Council equips its local authority development committee (LADC) members with skills and knowledge on the operations of the council in order for...

Transformation of a struggle kid

5 months ago - 25 October 2017 | Local News

After camping for years at the Oshakati Swapo Party offices demanding a job from the government, 28-year-old Ruusa Mbambi completed her training at Berg Aukas...

Omagumbo ngoka taga ka longitha olusheno lyoonkondo dhetango...

5 months ago - 25 October 2017 | Local News

Ehangano lyaNamibia, lyoCamelthorn Business Ventures, otali longo omashina goonkondo dhoonte dhetango ga thika po 900 ngoka taga ka tulwa momagumbo omape taga tungwa ...

Omulandithi gwomomapandaanda a ningi omuhwikili

5 months ago - 25 October 2017 | Local News

KENYA KAMBOWEEwi lyaNooli olya yi moonkundathana naShekuza pegumbo lye mOkahao, mpoka woo ha longele.Shekuza ina mona nando omadheulo gasha gokuhwikila, ihe okwa popi kutya okwa...

Omulandithi gwomomapandaanda a ningi omuhwikili

5 months ago - 24 October 2017 | Local News

Konima sho a kala uule woomvula omulongo ta longo onga omulandithi gwiihape momapandaanda gondoolopa yaKahao, moshitopolwa shaMusati, omunamimvo 38, Immanuel Shekuza okwiiyambulapo nokuninga omuhwikili.Ewi...

Local News

Cleanliness is next to godliness

7 months ago - 30 August 2017 | Local News

The Oshakati Town Council held its annual cleaning campaign aimed at making the northern town tidier and more attractive.The initiative, dubbed ‘Oshakati Nashiyele’, has been...

Omatala omape gokulandithila ...

8 months ago - 26 July 2017 | Local News

Pahapu dhaMayola gwaHelao Nafidi, Eliaser Nghipangelwa okwa lombwele Ewi lyaNooli kutya omatala ngoka itaga vulu okupatuluka omanga pwaahe na ehala lyomathikameno goombesa na okwa...

Never too old to learn

9 months ago - 28 June 2017 | Local News

The 47-year-old Naemi Ndahomenhwa, a mother of six from Okafa Kamumbenge village in Oniipa constituency in the Oshikoto Region, is showing the world that one...

Emulate King Mandume

1 year - 25 January 2017 | Local News

The Oukwanyama Traditional Authority has announced that the upcoming centenary commemoration of the death of one of the prominent kings of Oukwanyama, Mandume yaNdemufayo, is...

Junias Jacob, Oniipa’s first CEO

1 year - 28 September 2016 | Local News

Ewi lya Nooli this month caught up with the first chief executive officer of the Oniipa town council, Junias Jacob, who shared why he applied...

Oshana communities to fight poverty...

1 year - 28 September 2016 | Local News

The Oshana governor’s office has used a N$500 000 donation from the Namsov Community Trust to purchase 12 hammer mills for community-based projects in order...

Load More